Tekniske Foreningers Servicekontor har byttet navn til Quality Norway

Tekniske Foreningers Servicekontor har byttet navn til Quality Norway

Tekniske Foreningers Servicekontor har vært et flott navn på selskapet siden det ble etablert og gjennom mange år. Tiden er imidlertid nå kommet til å skifte til et selskapsnavn som er mer generisk i forhold til fag og bransjer, som er lettere å uttale og markedsføre på dagens digitale plattformer, som er lettere å benytte utenfor Norge og som er direkte knyttet til vårt kundeløfte og våre visjoner.

Organisasjonens navn passet ikke lenger til den virksomheten vi driver. Derfor var det naturlig for oss å endre navn og grafisk profil. Vi ønsker å være bedre rustet i dagens og framtidens marked.

Navnet Quality Norway forplikter oss:

  • Vi skal levere kurs og konferanser med høyt faglig nivå.
  • Vi skal være innovative og tilby tidsaktuelt faglig innhold.
  • Våre forelesere skal være faglig dyktige, inspirerende og motiverende
  • Vi skal bidra til økt kompetanse og utvide nettverk for personer og bedrifter som er i kontakt med oss.
  • Vi skal møte deg med entusiasme, profesjonalitet og vi skal være lette å samarbeide med.
  • Vi skal strekke oss langt for at du skal sitte igjen med en positiv opplevelse.
  • Vi skal gi deg tilgang til digitale plattformer så du til enhver tid har oppdatert informasjon.

Logoen til Quality Norway er en stor Q i fargene rødt, grønt og blått. Den symboliserer fleksibilitet, kontinuitet (hjulet) og styrke, mens åpningen i sirkelen symboliserer åpenhet gjennom at vi lytter, er åpne for nye ideer, nye muligheter og innovasjon. Fargene er videreført fra TFS-logoen, og symboliserer dermed at vi bygger videre på en sterk grunnmur som er bygget gjennom flere år.

Quality Norway er sekretariat samt kurs- og konferansearrangør for våre eiere; KranTeknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening og Norsk Forening for Vedlikehold, samt for ytterligere seks foreninger og selskaper.