KranTeknisk Forening (KTF)
Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
Norsk Forening for Vedlikehold (NFV)
Norsk Kompetanseregister AS (NKR)
Kompetansesenteret for arbeidsutstyr (KOSAR)
Norsk Sertifisering AS (NS AS)
Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)
Tavleforeningen
Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)
LOGMA