Arild Nybø

Arild Nybø

Daglig leder i Quality Norway, Norges bygg- og eiendomsforening, KranTeknisk Forening, Norsk Forening for Vedlikehold

Mobil: +47 918 98 006

Stene Kristiansen

Stene Kristiansen

Administrasjons- og studieleder i Norsk Forening for Vedlikehold, Tavleforeningen og Logma

Mobil: +47 922 92 883

Ole Lind Tufte

Ole Lind Tufte

Administrasjonsleder KranTeknisk Forening, Brannfaglig Fellesorganisasjon og Tavleforeningen

Mobil: +47 988 92 054

Siri Ulvin

Siri Ulvin

Administrasjonsleder Norges bygg- og eiendomsforening og Norsk Forening for Vedlikehold

Mobil: +47 91 31 92 49

Anita Sarilla Hansen

Anita Sarilla Hansen

Administrasjons- og studieleder i Quality Norway

Mobil: +47 997 97 184

Birte Løken

Birte Løken

Administrasjons- og studieleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon og studieleder i Norges bygg- og eiendomsforening

Mobil: +47 95 18 45 57

Tone Kildahl

Tone Kildahl

Digital markedsfører

Mobil: +47 99 23 00 11

Kristoffer H. Laursen

Kristoffer H. Laursen

Administrasjonsleder Norsk Kompetanseregister

Mobil: +47 906 94 845

Claudia Catalano Kvam

Claudia Catalano Kvam

Økonomi- og faktureringsansvarlig

Erik Myroldhaug

Erik Myroldhaug

Redaktør for KTF's fagblad "Kranteknikk"

Mobil: +47 992 08 187

Tor Arne Johansen

Tor Arne Johansen

Trykkeri/produksjon/distribusjon

Mobil: +47 994 39 270

Har du spørsmål eller innspill til Quality Norway sin hjemmeside?

Vi hører gjerne fra deg - post@qualitynorway.no

02 QUALITY NORWAY RGB

Tlf. 67 52 60 10

E-post: post@qualitynorway.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 979 913 273