Kursprogram og påmelding

 

SSL 1


Grunnkurset består av to moduler:

  • Grunnkurs 1: «Samspillprosjekter» gir et overblikk over hva det innebærer å benytte seg av samspill som gjennomføringsmodell. Du får en god introduksjon til ulike varianter av samspill, hva du bør tenke på når du velger samspillsmodell og hva som er viktig for å lykkes. Mer informasjon, program og påmelding
  • Grunnkurs 2: «Samspillkontrakter og konkurranse» er et kurs som tar for seg design av kontrakt og anskaffelsesprosess for samspillprosjekter. Kurset løfter både frem prinsipielle avklaringer og viktige tilpasninger av kontraktstekster. Meld deg på Grunnkurs 1 og 2: Mer informasjon, program og påmelding

«Grunnkurs i samspillprosjekter» gir en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres.

Grunnkurs 2 forutsetter at man har tatt grunnkurs 1 «Samspillprosjekter». Grunnkurs 1 gir deg forståelsen for samspillprosjekter som du bør ha før du utarbeider kontrakt og gjennomfører en anskaffelsesprosess.


Spesialiseringen består av fire moduler:

Spesialisering 1:
«Evaluering og valg av team» tar for seg hvordan man kan forespørre og evaluere tilbudt team som del av anskaffelse. Evalueringen det her legges opp til innebærer også en vurdering av teamets evne til å jobbe som et team, inkludert hvordan man setter sammen og presenterer et optimalt team.
Mer informasjon, program og påmelding

Spesialisering 2:
«Utvikling av team og samhandlingskultur» omhandler hvordan man går frem for å utvikle gode team med spesielt fokus på å integrere et team i et samspillprosjekt. Teamutvikling er spesielt viktig i samspillprosjekter der vi bygger et team med personer fra ulike organisasjoner.
Mer informasjon, program og påmelding

Spesialisering 3:
Fokuserer på «Organisering og prosjekteierstyring» i samspillprosjekt. Samspillprosjekt trenger, som andre prosjekter, en virksomhetsledelse som bidrar til prosjektets suksess. Samspillprosjekter har en annen dynamikk enn tradisjonelle prosjekter og har med dette andre behov fra ledelsen.
Mer informasjon, program og påmelding

Spesialisering 4:
«Praktisk gjennomføring av samspill» har fokus på viktige og praktiske sider av samspill, herunder prosjektutviklingsprosessen, estimering og forhandling om målpris og betingelser for gjennomføringsfasen. Erfaringsoverføring fra vellykkede samspillprosjekter inngår.
Mer informasjon, program og påmelding