Priser

Grunnkurs i samspillprosjekter (2 dager): kr 9 800
Grunnkurs (1 dag): kr 4 900
Spesialisering (1 dag): kr 4 900
Pakkepris spesialisering (spesialisering + sertifiseringsavgift): kr 19 600 (verdi kr 24 600). Gjelder kun for deltakere som allerede har gjennomført «Grunnkurs i samspillprosjekter».
Sertifiseringspakke (grunnkurs, spesialisering + sertifiseringsavgift): kr 29 400 (verdi kr 34 400)