LOGMA velger samarbeid med Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)

LOGMA velger samarbeid med Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)
3 blide karer som har store forventninger til samarbeidet mellom Logma og TFS. fra venstre: Ger Berg, Generalsekretær Logma, Kai Schiøll, Styreleder Logma og Stene Kristiansen, Administrasjons- og Studieleder i TFS som effektivt fra 1.1.2018 vil jobbe sammen med Geir og Kai for Logma.

3 blide karer som har store forventninger til samarbeidet mellom Logma og TFS. Fra venstre: Geir Berg, generalsekretær Logma, Kai Schiøll, styreleder Logma og Stene Kristiansen, administrasjons- og studieleder i TFS som effektivt fra 1.1.2018 vil jobbe sammen med Geir og Kai for Logma.

LOGMA har valgt å inngå avtale med TFS om leveranser av sekretariats-, samt kurs og konferansetjenester til foreningen effektivt fra 1. januar 2018.

Vi jobber nå sammen med foreningen med å overføre medlemsregister, nødvendige foreningsdokumenter og kontoer for å sikre leveransen fra 1.1.2018. LOGMA er en spennende forening, med et stort vekstpotensial og vi ser frem til å bruke vår kunnskap og erfaring til å hjelpe foreningen med å nå sine kortsiktige og langsiktige mål, sier Stene Kristiansen fra TFS.

Daglig leder i TFS, Arild Nybø, ønsker foreningen velkommen inn under «TFS paraplyen» og ser frem til et spennende og utviklende samarbeid. Vi ser Logistikk og Materialadministrasjon som spennende fagområder som vil komplementere våre øvrige foreningers kompetanse og fokusområder.

Her finner du mere informasjon om LOGMA: www.logma.no
Her finner du mere informasjon om TFS og øvrige foreninger som samarbeider med TFS: Foreninger