Quality Norways historie

Tekniske Foreningers Servicekontor byttet navn til Quality Norway 1.12.2018

Tekniske Foreningers Servicekontor (TFS) ble etablert 1. mai 1995 av KranTeknisk Forening (KTF) og Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Begge foreninger hadde siden starten vært tilsluttet Norske Sivilingeniørers Forening. Årsaken til etableringen var at begge foreninger ønsket å styrke den daglige drift av foreningene, slik at medlemmene skulle få mer ut av sitt medlemskap.

NFV besto av en industrigruppe og en bygg-gruppe. I 2001 ble bygg-gruppen i NFV etablert som egen forening under navnet Norsk Forening for Eiendomsforvaltning. 50% av aksjene i NFV ble overdratt til den nye foreningen. Norsk Forening for Eiendomsforvaltning har senere byttet navn til Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

I 1998 ble Norsk Sertifisering AS etablert som et heleid datterselskap av TFS.

I år 2000 overtok TFS sekretariatet for Norsk Eltavleforening (Tavleforeningen), og i 2017 sekreatariatet for Norsk Forening for Prosjektledelse og i 2018 sekretariatet for LOGMA.

1.12.2018 byttet Tekniske Foreningers Servicekontor navn til Quality Norway. Det gamle navnet har vært et flott navn på selskapet siden det ble etablert og gjennom mange år. Tiden var imidlertid inne for å skifte til et selskapsnavn som er mer generisk i forhold til fag og bransjer, som er lettere å uttale og markedsføre på dagens digitale plattformer, som er lettere å benytte utenfor Norge og som er direkte knyttet til vårt kundeløfte og våre visjoner.

Organisasjonens navn passet ikke lenger til den virksomheten vi driver. Derfor var det naturlig for oss å endre navn og grafisk profil. Vi ønsker å være bedre rustet i dagens og framtidens marked.

 

LES MER OM OSS